SAVIŠVIETA

Žmonės mano, jog mokytis jiems - nereikia,

Prieinama tiek daug informacijos.

Tačiau Žinojimas yra daug daugiau

Nei informacijos sankaupa.

Tik išmintingieji greit susivokia.

 

Dao

 

 

Dar niekada nebuvo tiek daug prieinamos informacijos kaip mūsų dienomis. Viduramžiais kelios knygos galėjo atstoti visų žinomų dalykų enciklopediją. Tironas savo pavaldinius galėjo laikyti tamsybėje tiesiog užrakinęs arba sunaikinęs biblioteką.

Dabar mums prieinamas milžiniškas informacijos kiekis, tačiau atrodo, kad tai mūsų neišlaisvino, o priešingai, didžiulis srautas žinių padarė mus paviršutiniškais.

 

Kai kurie žmonės pervertina informacijos reikšmę. Jiems atrodo, kad, esant po ranka tokiai jos gausybej, nebūtina mokytis ir taikyti žinių praktiškai. Manoma, kad kai ko nors prireiks, galėsime tuoj pat susirasti atsakymą. Bet didelis ir greit prieinamos informacijos srautas daro mus tingiais, paviršutiniškais, o protas, mąstymas, giluminis priežasčių – pasėkmių analizavimas tampa nebeįmanomas, protas tarsi užrūdyja.

 

Niekada nenustokime mokytis dvasinių dalykų, kaupkime dvasines žinias ir svarbiausia, kad jos netaptų mirusiomis, paviršutiniškomis – reikia būtinai taikyti jas praktiškai.

 

Kartą perskaityta knyga, kartą peržiurėtas filmas, išklausyta paskaita (kalbam apie dvasines, psichinies žinias). Pirmą kartą perskaitę, išgirdę mes pasisaviname labai mažai informacijos, tą akimirką priimame tik tai, kas tuo metu mums gyvybiškai svarbu, naudinga, viso kito mūsų protas beveik nefiksuoja, nemato.

Todėl niekad nenustokite mokytis, dvasinius tekstus skaitykite kuo dažniau, turėkite 3 – 6 savo manymu svarbiausias sau knygas ir jas kas kelis mėnesius vis pavartykite, vis po kelis skyrius vėl perskaitykite, palyginkite su naujomis per tą laiką įgytomis žiniomis, gal pamatysite, kad jau kažkurią knygą reikia išbraukti iš svarbiausiųjų sąrašo arba, kad kai kurie video, audio seminarai nebepasako visiškai nieko naujo. Taip ir turi būti.

 

Niekada nenustokite mokytis, tyrinėti, lyginti, nevenkite rizikos, tada netapsite sustabarėjusiais fanatikais, kurie izoliavo save nuo Begalybės. Būkite kaip senovės tyrinėtojai. Tokių žmonių niekada nepranoksite, kurie tik perkaito knygose jų darbų aprašymus ir dešimtmečiui padeda knygą į lentyną.

 

 

Galima milijoną metų melstis, bet taip ir likti davatka. Galima nugyventi gyvenimą tikint, bet taip ir mirti nieko nesužinojus.