TONGLENAS

press to zoom

Tonglenas - tai Mahajanos budizmo viena iš pagrindinių praktikų. Ši praktika padeda labai greitai ir efektyviai naikinti blogybių šaltinį – savimeilę ir tuo pat metu kaupti dvasios nuopelnus, gerą karmą.

 

 

Daugumai žmonių prastai sekasi gyvenime, jie neturi intuicijos, įvykiai klostosi nepalankiai ir t.t. Taip yra dėl anksčiau paminėtų dviejų dalykų – savimeilės ir menko bagažo geros karmos, mažo bagažo dvasios nuopelnų.

 

 

Tongleno praktika siejasi su kvėpavimu. Pradžioje jums reikia praktikuoti atsisėdus, tiesia nugara, užsimerkus ir ramioje aplinkoje. Kai įgusite, galėsite tongleną praktikuoti bet kur ir bet kada, net sapnuose.

 

Daugelis jogos Meistrų praktikavo tongleną ir išsilaisvino, tapo bodhisatvomis, o po to įgavo ir Budos sąmonę. Ši praktika neskirta tik budistam, jis skirta visiems, tiesiog budistai ją paviešino, kai Tibeto Žinios tapo labiau žinomos.

 

Tonglenas atliekamas taip: sėdima užsimerkus, tiesa nugara, ramioje aplinkoje. Vizualizuojam pragarą su visomis jo kančiomis. Pasistengiam kuo smulkiau įsivaizduoti ten karaliaujantį sielvartą ir su įkvėpimu tarsi pradedam traukti iš pragare kenčiančių būtybių visą liūdesį, sielvartą, pyktį ir neišmanymą - juodo, tamsaus debesies pavidalu. Tą debesį traukiam įkvėpdami ir nukreipiam į savo širdį. Prieš debesiui priartėjus prie širdies ploto įsivaizduojam Budą, Krišną, Kristų arba tiesiog gaivią šviesą, kuri jums simbolizuotų Dievo Meilės Energiją.

 

Bhag​avadgitoje Dievas skelbia: Aš esu visų širdyse, ir iš Manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. Aš esu visos Vedantos pažinomo objektas, nes ištikrųjų Aš – Vedantos sudarytojas ir Vedų Žinovas. Kitur ten pat parašyta: Viską aukok man, ir liūdesį, ir džiaugsmą.

 

Jūs įtraukiat kančias, neišmanymą ir paaukojat Jam, tam, kuris žino ką su jais padaryti, ir iškvėpdami jūs jau iš širdies išspinduliuojate šviesą, meilę, užuojautą, žinojimą, išmintį ir ramybę. Tada vėl įkvepiate ir tamsaus debesies pavidalu sutraukiate į širdį kančias, paaukojate ir iškvėpdami išspinduliuojate visa kas geriausia.

 

 

Kai taip nuo 2 iki 20 min. pagal galimybes, apvalysite pragarus, savo vaizduotėje sukurkite kenčiančius vaikus, kalėjimus, ligonius, vargšus, gyvūnus, visus, kuriems reikia pagalbos ir užuojautos, visus, kuriems reikia dvasinės išminties. Darote tą patį – įkvepiat kančias, paaukojat Jam ir iškvėpdami išspinduliuojat iš širdies, iš Dievo visa kas geriausia.

 

Jei sunku vizualizuoti tokius didelius kiekius žmonių ir erdvių, pradėkite nuo šeimos narių, giminaičių, kaimynų, paskui šalies gyventojų ir plėskitės. Improvizuokite.

Praktika visada užbaikite meilės išspinduliavimu. Jums nieko blogo nutikti negali, nes jūsų širdyje yra Šaltinis.

 

Jums reikia išsiugdyti tokį požiūrį kaip Šantidevos, kuris yra pasakęs:

 

Tegu bado laikais aš tampu visų būtybių maistu,

tetampu vandeniu trokštantiems;

epidemijų laikais tetampu aš vaistais;

tiems kurie norės persikelti per upę, tetampu aš tiltu.

Taip tevirstu aš bet kokiu daiktu,

vykdančiu būtybių norus,

ir temalšinu jų kančias.

 

 

 

Taip kaupiami dvasios nuopelnai, kurie atveria duris į laimę, sėkmę ir naujas duris į sekančias evoliucijos pakopas.

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal Gešė Džampa Tinlėju