MEDITACIJOS

Dvasinės žinios ir meditacija – tai du sparnai, be kurių nepakilsim...

 

Meditacijų yra priskaičiuota daugiau nei šimtas rūšių. Dauguma jų labai senos, siekia milijonus metų ir didelė jų dalis nebeefektyvios šiais reaktyvinių lėktuvų laikais. Šioje skiltyje pateiktos meditacijos yra efektyvios šioje nesantaikos epochoje. Žinoma, efektyvių praktikų yra ir daugiau, bet pateikiu tai, ką pats praktikuoju ir žinau apie nuostabius rezultatus kitų praktikuojančių. Ir pateikiu tai, kas pakankamai saugu praktikuoti savarankiškai, be Mokytojo iniciacijos.

 

 

 

Svarbu, pradėjus medituoti, tai daryti 40 dienų ir tik tada nuspręsti – tinka jums ši meditacija ar ne, rezultatai jus tenkina ar ne, nes kitaip, kyla didelis pavojus būti apgautam savo ego, savimeilės, tinginystės balso po keleto dienų pabandymo arba dėl nenuoseklaus praktikavimo. Pradžioje tinginystė gali sakyti, kad meditacija netinkama ir neprityręs medituotojas nuleis rankas. Todėl pasinaudokite valia ir atpraktikuokite 40 dienų ir tik tada spręskite.

 

 

Jei pradėsi praktikuoti, labai svarbu pradėti laikytis šių principų:

 

Jama-Nijama

 

Jama

  • Neprievarta (ahimsa)

  • Teisingumas (satja)

  • Nevogimas (stėja)

  • Jausmų kontrolė (brahmačiarija)

  • Godumo nebuvimas (aparigraha)

 

Jei vykdoma Jama ir medituojama, natūraliai ateina Nijama

 

Nijama

  • Švara (išorinė ir vidinė) (šauča)

  • Džiaugsmas (santoša)

  • Kuklumas (tapas)

  • Savęs pažinimas (svadhyjaja)

  • Sajunga su Dievu (išvarapranidhada)